Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mitt emot marknaden från svenska till tyska

minmein
attdass

Översätt mitt emot marknaden till andra språk