Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mycket saker från svenska till tyska

oftaoft

Översätt mycket saker till andra språk