Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mycket speciella från svenska till tyska

oftaoft
tidZeit

Översätt mycket speciella till andra språk