Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta när från svenska till tyska

närals
omwenn
manMann
änals
somals

Översätt när till andra språk