Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta när från svenska till tyska

Annons
närals
Annons
omwenn
manMann
Annons
änals
somals
Annons
Annons

Översätt när till andra språk