Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta när vill ni gifta från svenska till tyska

närals

Översätt när vill ni gifta till andra språk