Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta när han blev äldre från svenska till tyska

närals

Översätt när han blev äldre till andra språk