Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta n��r motorn startar sl�� in choken och gasa lite från svenska till tyska

ochund

Översätt n��r motorn startar sl�� in choken och gasa lite till andra språk