Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta och nu händer från svenska till tyska

ochund

Översätt och nu händer till andra språk