Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta om från svenska till tyska

omob
omüber
omwenn
omvon

Översätt om till andra språk