Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta om och om igen från svenska till tyska

ochund
Var?Wo?
varwo
varwar

Översätt om och om igen till andra språk