Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta på fritiden från svenska till tyska

minmein
detder

Översätt på fritiden till andra språk