Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta på plats från svenska till tyska

Var?Wo?
varwo
varwar

Översätt på plats till andra språk