Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta på stranden från svenska till tyska

vidbeim
tillzu
tillbis

Översätt på stranden till andra språk