Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta på stranden från svenska till tyska

Annons
vidbeim
Annons
Annons
tillzu
tillbis
Annons
Annons

Översätt på stranden till andra språk