Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta på vänster sida från svenska till tyska

auf
tillzu
tillbis

Översätt på vänster sida till andra språk