Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta precis min typ från svenska till tyska

minmein
ochund
somwie

Översätt precis min typ till andra språk