Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta raus bitte från svenska till tyska

varwo
Var?Wo?
varwar

Översätt raus bitte till andra språk