Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta reichen från tyska till svenska

Annons
Annons
vonom
vonav
Annons
zutill
bistill
Annons
Annons

Översätt reichen till andra språk