Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resa sig, stiga upp från svenska till tyska

Översätt resa sig, stiga upp till andra språk