Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resa4-mitt-i-budapest från svenska till tyska

minmein
attdass

Översätt resa4-mitt-i-budapest till andra språk