Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resaja må han leva från svenska till tyska

Översätt resaja må han leva till andra språk