Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resakonstens-stad-prag från svenska till tyska

Översätt resakonstens-stad-prag till andra språk