Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resakungens-vag-i-andalusien från svenska till tyska

Översätt resakungens-vag-i-andalusien till andra språk