Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resaminiweekend-till-london från svenska till tyska

tillbis
tillzu

Översätt resaminiweekend-till-london till andra språk