Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resaminiweekend-till-london från svenska till tyska

Annons
tillbis
Annons
tillzu
Annons
Annons
Annons

Översätt resaminiweekend-till-london till andra språk