Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resares-genom-hela-vietnam från svenska till tyska

minmein
etteins

Översätt resares-genom-hela-vietnam till andra språk