Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resten av kvällen från svenska till tyska

Översätt resten av kvällen till andra språk