Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ringa från svenska till tyska

Annons
tillzu
tillbis
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt ringa till andra språk