Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta rymmer, har plats för från svenska till tyska

Översätt rymmer, har plats för till andra språk