Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sich auf etwas freuen från tyska till svenska

auf

Översätt sich auf etwas freuen till andra språk