Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sich mit etwas abfinden från tyska till svenska

Översätt sich mit etwas abfinden till andra språk