Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sich nicht aus der Ruhe bringen lassen från tyska till svenska

derdet

Översätt sich nicht aus der Ruhe bringen lassen till andra språk