Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sie passt nicht auf från tyska till svenska

auf

Översätt sie passt nicht auf till andra språk