Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta slut från svenska till tyska

slutaus
tillzu
tillbis

Översätt slut till andra språk