Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sogar från tyska till svenska

Annons
undoch
Annons
mitmed
zutill
Annons
bistill
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt sogar till andra språk