Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sogar från tyska till svenska

undoch
mitmed
zutill
bistill

Översätt sogar till andra språk