Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta som man går till från svenska till tyska

Annons
somals
Annons
somwie
somdie
Annons
manMann
tillbis
tillzu
Annons
Annons
Annons

Länkar

Resetips

Annons

Översätt som man går till till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018