Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta som tur var, som tur är från svenska till tyska

somals
somwie
somdie
änals
närals
Var?Wo?
varwo
varwar

Översätt som tur var, som tur är till andra språk