Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta som förrätt från svenska till tyska

somals
somwie
somdie
änals
närals

Översätt som förrätt till andra språk