Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta som student från svenska till tyska

Annons
somals
somwie
somdie
Annons
änals
närals
Annons
Annons
Annons

Översätt som student till andra språk