Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta som utrustning, klädsel från svenska till tyska

Annons
somals
somwie
Annons
somdie
änals
närals
Annons
Annons
Annons

Översätt som utrustning, klädsel till andra språk