Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sorger och bekymmer från svenska till tyska

ochund
Var?Wo?
varwo
varwar

Översätt sorger och bekymmer till andra språk