Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta stämmer från svenska till tyska

detdas
detder

Översätt stämmer till andra språk