Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta stau Gefahr från svenska till tyska

Stau
somdie

Översätt stau Gefahr till andra språk