Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta t ex, tex, till exempel från svenska till tyska

tillbis
tillzu

Översätt t ex, tex, till exempel till andra språk