Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ta ett familjekort från svenska till tyska

etteins

Översätt ta ett familjekort till andra språk