Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ta h��nsyn till från svenska till tyska

tillbis
tillzu

Översätt ta h��nsyn till till andra språk