Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tex, till exempel från svenska till tyska

tillbis
tillzu

Översätt tex, till exempel till andra språk