Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till dem från svenska till tyska

tillzu
tillbis

Översätt till dem till andra språk