Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till det sn��lla barnet från svenska till tyska

tillbis
tillzu

Översätt till det sn��lla barnet till andra språk