Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till exempel, tex från svenska till tyska

tillbis
tillzu

Översätt till exempel, tex till andra språk