Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till andra platser från svenska till tyska

Annons
tillbis
Annons
tillzu
Annons
Annons
Annons

Översätt till andra platser till andra språk