Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tillbakadragen från svenska till tyska

Översätt tillbakadragen till andra språk